Shërbimet e Kirurgjisë Torakale

Home / Shërbimet e Kirurgjisë Torakale
Shërbimet e Kirurgjisë Torakale

• Trajtimi kirurgjik i tumoreve në Mushkëri, Pleura, Mediastinum
• Torakotomi ( Segmentektomi, lobektomi, pneumoktomi)
• VATS Video Assist Thoracic Surgery
• Biopsi e Pleures, Mushkrive , Mediastinumit, gjëndrave limfatike
• Trajtimi i Politraumave te kraharorit ( Fiksim i brinjëve)
• Trajtimi i Pneumothoraxit
• Trajtimi i Hematotoraxit
• Nuss procedur: korrektim i defekteve te lindura te thoraxit