Shërbimet e Kardiokirurgjisë

Home / Shërbimet e Kardiokirurgjisë
Shërbimet e Kardiokirurgjisë
Shërbimet e Kardiokirurgjisë
Shërbimet e Kardiokirurgjisë

• Revaskularizimi i zemrës
• Bypassi vetëm me Arterie dhe pa Makinën zemër-mushkëri (Ekstra-korporale)
• OPCAB-TOPCAB
• Kirurgjia e valvulave të zemrës
• Riparim apo zëvendësim i Valvulës Aortale dhe Pulmonale
• Riparim apo zëvendësim i Valvulës Mitrale dhe Trikuspidale
• Intervenimet Minimal –Invasive të Valvulave Aortale dhe Mitrale
• Operacionet e kombinuare Bypass dhe Valvule
• Ndërhyrjet kirurgjike të kombinuara në Arteriet e qafës dhe të zemrës
• Kirurgjia e Aortës
• Operacionet e ndërlikuara te Disekcioneve të aortës me rekonstruktime të
Sistemit koronar
• Riparim i aneurizmës (zgjerimit) të aortës me të gjitha metodat bashkëkohore
(David, Yacoub, Bental, Bio-Bental), etj
• Largimi i Tumoreve në zemër
• Korrekturat e sëmundjeve të lindura (kongjenitale) të zemrës
• Re-Operacionet ne zemër (Ndërhyrjet e përsëritura në zemër)
• Trajtimi i Endokarditit dhe Infekcioneve tjera ne zemër
• Trajtimi i Embolive pulmonale
• Implantimi i Pacemaker, AICD, CRT
• Suportet mekanike te zemrës