Kirurgjia e Bypassit

Home / Kirurgjia e Bypassit
Kirurgjia e Bypassit

Në rast të ngushtimit apo mbylljes së Arterieve Koronare, zemra nuk furnizohet me
gjakë. Si pasoj e kësaj mund të vije edhe tek infarkti i zemrës. Me Bypass ne bëjmë një
„ure lidhëse“, në mënyrë që zemra të furnizohet prapë me gjakë. Ky operacion bëhet
pa makinën ekstrakorporale, zemra punon gjatë gjithë operacionit. Komplikacionet që
mund të ndodhin gjatë operacionit janë minimale (p.sh. infarkti në tru). Për Bypass
ne marrim arteriet e gjakut që gjenden në anën e brendshme të gjoksit. Në mbi 95%
të operacioneve Bypass ne i bëjmë në zemër të rrahur dhe vetëm me arterie (pa
marr venat nga këmbët). Kjo metodë e operacionit është më fiziologjike dhe Bypassi
qëndron për një kohë shumë më të gjatë i hapur.