Vigan Sadriu

Kardioteknik Perfusionist

Edukimi:

 

Eksperienca Profesionale:

 

Antar aktiv në:

 

Trajnime dhe Pjesëmarrje:

 

Pjesëmarrje :

 

Kirurgjitë: