Arberore Kojcici

Kryeinfermiere, Pergjegjese per Salle Operative

Edukimi:

 

Eksperienca Profesionale:

 

Antar aktiv në:

 

Trajnime dhe Pjesëmarrje:

 

Pjesëmarrje :

 

Kirurgjitë: