Trajtimi i Rasteve URGJENTE

Home / Shërbimet / Trajtimi i Rasteve URGJENTE

Trajtimi i Rasteve URGJENTE

Ekipi i Kardiokirurgjisë ofron shërbimin 24 orë në 365 ditë të vitit. Rastet urgjente
në kardiokirurgji kanë kohë të limituar, prandaj në këto raste brenda 30 minutave
janë gatshëm për operacion. Fatkeqësisht ligji i transfuzionit të gjakut nuk na lejon
që të mbajmë gjakun në spitalin tonë, kështu që detyrimisht jemi të varur nga Qendra
Shtetërore e Transfuzionit të Gjakut, e cila ne raste të tilla në kohë shumë të shkurtër
na ofron gjakun që duhet patjetër të jetë i gatshëm në rast të ndonjë komplikacioni.

Doktorë profesionist për shëndetin tuaj