Semra Kastrat

Teknike e Anestezionit, salla operative

Edukimi:

 

Eksperienca Profesionale:

 

Antar aktiv në:

 

Trajnime dhe Pjesëmarrje:

 

Pjesëmarrje :

 

Kirurgjitë: